Diji Sanat Shop Web Hizmetleri - Logo Tasarımı ve Mobil Uygulama|arı

Hizmet Sözleşmesi

Madde1 - TARAFLAR

Bir tarafta  …………………………………………………………………………………………………………….  adresine mukim DİJİ SANAT BİLİŞİM ile (Kısaca  DİJİ SANAT olarak anılacaktır) ……….…………………………………………………..…………………………..……………………………… adresinde mukim ……...………………………………………….……………………………..………. (Kısaca MÜŞTERİ olarak anılacaktır) arasında aşağıda belirtilen şekil ve şartlarda tam bir anlaşmaya varılmıştır.

 

MADDE 2 - KONU

İşbu sözleşme MÜŞTERİ’ nin iletişim, tanıtım, reklam, bilgi edinme ve benzeri hizmetleri yürütebilmek amacıyla ihtiyaç duyduğu internet yazılımlarının DİJİ SANAT tarafından hazırlanması hizmetini kapsamaktadır.

 MADDE 3-MÜŞTERİ’NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1 MÜŞTERİ, Web tabanlı yazılımların düzenlenmesi ve tasarlanması için gerekli resim ve yazı bazlı dokümanları kendisi tedarik etmekle yükümlüdür.

 

3.2 MÜŞTERİ, web sitesine ait yönetici paneli veya yönetim programı olması durumunda site içeriğini kendisi oluşturmak ve bilgileri siteye eklemekle yükümlüdür.

 

3.3 MÜŞTERİ, DİJİ SANAT  tarafından üretilen yazılımlarda kullanılan özel yazılım tekniklerinin telif hakkının DİJİ SANAT’ a ait olduğunu, bu yazılımların hiçbir şekilde çoğaltıp, dağıtılmayacağını kabul ve beyan eder.

 

3.4 MÜŞTERİ, dile getirdiği tüm fikir, düşünce, ifade, yorum ve yazıların kendisine ait olduğunu, DİJİ SANAT’ ın hiçbir şekilde sorumlu olmadığını kabul ve beyan eder.

 

MADDE 4- DİJİ SANAT’IN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1 DİJİ SANAT, MÜŞTERİ’ nin tanıtım, reklam ve bilgi edinme için ihtiyaç duyduğu yazılımları (Web sitesi) MÜŞTERİ’ nin kullanabileceği şekilde kurulumunu yapıp, internet ortamında yayına hazır hale getirmekle yükümlüdür.

 

4.2 DİJİ SANAT, MÜŞTERİ’ ye sağlanmakta olan hizmetlerle ilgili oluşabilecek yazılımsal hataları ve sorunları sistemin mümkün kıldığı ölçüde düzeltmekle yükümlüdür.

 

4.3 DİJİ SANAT, MÜŞTERİ tarafından talep edilen ek tasarım için gerekli etüdü tamamladıktan sonra belirleyeceği en kısa süre içinde gerekli düzenleme ve ilaveleri ek ücret mukabilinde sisteme entegre edeceğini beyan eder.

 

4.4 DİJİ SANAT, Ek-1’ de yer alan özelliklerde yazılım/tasarım’ ı, Ek-1’ de belirlenen teslim tarihine kadar bitirmeyi taahhüt eder.

 

4.5 DİJİ SANAT, hazırlanan yazılımın kaynak kod, grafik ve dokümanlarını müşteriye verme hakkını saklı tutar. Müşteri hazırlanan tasarım/yazılım’ ın kaynak kodlarını DİJİ SANAT yetki vermedikçe göremez, ulaşamaz, kopyalayamaz, başka sunucuya taşıyamaz.

 

Madde 5-HİZMET SÜRESİ VE BEDELİ

5.1 İşbu sözleşme ile taahhüt edilen hizmetin süresi ……(……) yıl olarak belirlenmiştir. Süre bitiminde her iki tarafın mutabakatı sonucu hizmet süresi, sözleşme yapılacak yıl için belirlenen hosting ve alan adı ücreti mukabilinde uzatılabilir.

 

5.2 Sözleşme süresi bitiminde uzatma işlemi yapılmaması nedeniyle doğabilecek bilgi, belge, veri,  doküman gibi kayıplardan DİJİ SANAT sorumlu değildir. Sözleşme süresi bitiminde alan adı tescilinin iptal olması, durması veya başkası tarafından tescil edilmesinden DİJİ SANAT sorumlu tutulamaz.

 

5.4 DİJİ SANAT,  geliştirilen ek yazılım hizmetini (Versiyon Yükseltme) ücreti karşılığında MÜŞTERİ’ ye sağlar.

 

5.5 Hizmet bedeli DİJİ SANAT tarafından ………... (…………) yıllık ……..…... TL (Türk Lirası)+KDV olarak belirlenmiştir.

 

5.6 Hizmet Bedel’inin %50’ si iş başlangıcında, kalan %50’si tasarım sürecinin bitiminde MÜŞTERİ tarafından makbuz karşılığı DİJİ SANAT’ a ödenecektir.

 

5.7 Ödemelerin yapılmaması durumunda, DİJİ SANAT taahhüt ettiği hizmeti ertelemek, durdurmak veya iptal etmek hakkına sahiptir.

 

MADDE 6-YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ

İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 6 (altı) madde, 2 (İki) sayfa ve bir ek sayfa (EK-1)’ den oluşan işbu sözleşme

…..…. / ..…… / ….…..….  tarihinde 2 (iki) nüsha olarak düzenlenmiştir.

 

DİJİ SANAT BİLİŞİM                                                                                                  Müşteri

[İmza/Kaşe]                                                                                                              [İmza/Kaşe]

SMS ABONELİK

image-desc

Diji Sanat Bilgi Teknolojileri

0 545 663 71 60

mozturk@dijisanat.com

Home Ofis Hizmetleri

Hit Ürünler

Ayın Ürünü

image-desciş portföyünüzü, ekip üyelerinizi, hizmet ve hareketlilik konularında bilgi vermek için WebView + Web Sitesi Şablonuna Sahip Evrensel Bir Uygulamadır.

WebView Uygulama